You are here
Home > NEWS > Romania > Cine credeti ca a fost in spatele celui de-al doilea Razboi Mondial „Din arhivele de la Nuremberg”
loading...

Cine credeti ca a fost in spatele celui de-al doilea Razboi Mondial „Din arhivele de la Nuremberg”

AU FOST DESCHISE ARHIVELE DE LA Nuremberg: CINE CREDEŢI CĂ A FOST ÎN SPATELE CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL?

Telford Taylor, Procuror american la Tribunalul de la Nurimberg pentru crimele derăzboi declară împotriva responsabililor cartelului petroliferşifarmaceutic IG Farben următoarele:

„Crimele de care sunt acuzaţi aceşti indivizi nu au fost comise de furie saupentru o reacţie neaşteptată. Nuse construieşte oenormă maşină de războiîntr-o răbufnire de pasiune, nici unlagăr ca şi Auschwitz într-ocrampă de brutalitate. Scopul lorera săconstruiască din poporul german o maşinămilitară caresă îşipoată impune propriul domeniu în Europa şi în altenaţiunidincolo de mări. Au fost urzeala mantiei negre a Morţiicare a devastatEuropa.„

Această arhivă a fost publicată mulţumită Dr. Rath Health Foundation, o organizaţie no profit.

După 60 de ani de linişte, arhivele istorice ale Tribunalului pentru crime de război care au stabilit cine suntresponsabilii celui de-al DoileaRăzboi Mondial par să fie în sfârşitdisponibile publicului din toatălumea. Actualmente,cărţile de istorieînvaţă că al DoileaRăzboi Mondial a izbucnit din cauza unui dictator nebun, Hitler, şi de urmaşiisăinemiloşi,naziştii.

Cu toate acestea, zeci de mii de documente istorice ale Tribunalului din Nurimberg, publicate recent online, descriu înmod neechivoc, că:

Al Doilea Război Mondial, un conflict care a costat viaţa a peste60 de milioane de persoane, a fost planificat şifinanţat de cel maimare cartel chimic şi farmaceutic dinlume. La acea vreme,germana IG Farben era constituitădin Bayer, BASF, Hoechstşialţii.

Forţa care a pus în mişcare cel de-al Doilea Război Mondial eraambiţia IG Farbende a obţine controlul asuprapieţelor mondiale ale petrolului şi medicamentelor,eliminând orice concurenţă prinforţă.
Companiile din grupul IG Farben au finanţat ridicarea la putere a partidului nazist şi transformareademocraţiei germane într-odictatură.

Planul coaliţiei dintre nazişti şi IG Farben pentru dominarea lumii prevedea trei faze: prima era cucerirea continentului euroasiatic; a doua era cucerirea Marii Bitanii şia tuturor coloniilor; a treia era înfrângereamilitară a SUA şi a celorlalteţări din lume.

Aşa cum toată lumea ştie, planul coaliţiei dintre nazişti şi IG Farben pentru dominarea lumii a fost distrus de angajamentul majorităţiiţărilor din lume şi de sacrificiile lor extraordinare.

Cu toată că această victorie a fost importantă pentru toată rasă umană,noua ordine post-belică era deja influenţată de interesele naţiunilorcâştigătoare, în termeni de petrol şimedicamente:

Acţiunile cartelului IG Farben au fost înmânate concurenţilorlor economici dinţările învingătoare.
Directorii cartelului IG Farben, după o simplă „avertizare” laNurimberg, au fostimediat reintegraţi de noii proprietari aiacţiunilor de la IG Farben în Statele Unite şi înRegatul Unit pentru a contribui la consolidarea cartelului petroliferşifarmaceutic lanivel mondial.
Aceste fapte, au fost totuşi ascunse în mod esenţial lumii întregi; toţi au fost păcăliţi săcreadă că, cu primul proces dela Nurimberg, împotrivaresponsabililor militari şi politici, „principalii criminali de război” au fostdeja înmânaţijustiţiei.

Binenţeles că nu era aşa. După acest prim proces, Tribunalul din Nurimberg a condus alte 12 procese. Printreacestea, cel maiimportant era împotriva cartelului petrolifer şifarmaceutic IG Farben. Directorii cartelului, conform Procurorului american Telford Taylor, erau principalii criminali de război, fără de care al Doilea Război Mondial nu arfifost posibil.

E de neconceput şi intolerabil faptul că rasa umană trebuie să continuesă bâjbâie înîntuneric atunci când e vorba deresponsabilii celui de-alDoilea Război Mondial: cea maimare crimă comisă până acum peplaneta pe care trăim.

Studenţi, profesori, cercetători ştiinţifici, politicieni şi milioane de persoane din toatălumea sunt invitaţi să seinformeze din aceastăarhivă, pentru a avea un punct de plecare înîncercarea de a înţelegemai bine istoria. Acest lucru este important maiales atunci cândnegândim că multinaţionalele continuă şi acum să se folosească de forţamilitarăpentru a-şiîndeplini propriile obiective mondiale.

sursa efemeride.ro

Lasă un răspuns

Top