You are here
Home > Actualitate > Modificarea legii a trecut TACIT. Lovitură pentru românii ASIGURAŢI! Concediul medical NU va mai fi plătit de angajator
loading...

Modificarea legii a trecut TACIT. Lovitură pentru românii ASIGURAŢI! Concediul medical NU va mai fi plătit de angajator

Angajatorul ar putea să nu mai fie obligat să suporte indemnizația pentru primele cinci zile de concediu medical. Modificarea este prevazuta intr-un proiect legislativ care a trecut tacit de Senat si care urmeaza sa fie supusa la vot în Camera Deputaţilor, camera decizionala.

Proiectul legislativ pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevede ca angajatorul să nu mai suporte primele cinci zile ale concediului medical pentru starea de incapacitate temporară de muncă (cauzată de boli obișnuite sau accidente în afara muncii), ci să fie suportate toate de stat.

Inițiatorii proiectului de lege susţin că actuala legislație este defavorabilă angajatorilor, care sunt obligaţi să suporte o sarcină fiscală suplimentară.

Comisiile de specialitate din Senat au dat toate avize și rapoarte negative pentru modificările de lege. Comisia pentru muncă sublinat că proiectul ar aduce o cheltuială în plus pentru stat, despre care nu se spune cum ar putea fi acoperită.

Propunerea legislativă a fost adoptată tacit de Senat, iar acum urmează să intre la vot în Camera Deputaților și apoi promulgată apoi de șeful statului. Legea va intra apoi în vigoare în trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

OUG 158/2005 actualizata privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate stipulează că asiguraţii au dreptul, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate dacă desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum şi orice alte activităţi dependente, dacă desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti.
De aceleaşi drepturi beneficiază, printre alţii, şi persoanele care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav.

Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asiguraţii sunt:

– concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;
– concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de
muncă sau boli profesionale;
– concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;
– concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
– concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal.

Dreptul la concedii şi indemnizaţii este condiţionat de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate destinată suportării acestor indemnizaţii.

Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, asiguraţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să îndeplinească stagiul minim de cotizare;
– să prezinte adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
– să fie prezente la domiciliu sau la adresa indicată, după caz, în intervalul de timp şi în condiţiile stabilite, în
vederea exercitării verificării de către reprezentanţii plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

Lasă un răspuns

Top