You are here
Home > Actualitate > Alocații 2018: Anunţ de ultim moment! Ce bani primesc copiii și cine sunt cei care nu vor mai beneficia de alocaţie: Vi se pare normal?
loading...

Alocații 2018: Anunţ de ultim moment! Ce bani primesc copiii și cine sunt cei care nu vor mai beneficia de alocaţie: Vi se pare normal?

Copiii și tinerii din România cu vârsta de până la 18 ani și, în anumite cazuri, chiar și mai mari au dreptul de a primi lunar o sumă de bani din partea statului. Valoarea alocației nu a fost modificată în 2017, astfel că anul acesta ea se va acorda la același nivel.

Alocaţie copii 2018 – Beneficiari
Potrivit Legii nr. 61/1993, alocaţia de stat pentru copii este o formă de ocrotire acordată de către stat, fără discriminare, tuturor copiilor din România. De aceasta alocaţie beneficiază toţi copiii cu vârsta de până la 18 ani, dar şi tinerii majori, cu condiţia ca aceştia să frecventeze cursurile învăţământului liceal sau profesional.

În cazul tinerilor care repetă un an şcolar, nu se mai acorda alocaţia de stat, cu excepţia situaţiei în care aceştia sunt nevoiţi să repete anul şcolar din motive medicale.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Alocaţie copii 2018 – Cuantum
Valoarea alocaţiei de stat pentru copii nu a mai suferit modificări de la jumătatea lui 2015.

Astfel, şi în 2018, alocaţia pentru copii îşi păstrează valoarea din anul anterior. Cuantumul alocaţiei se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă (ISR), care este în prezent de 500 de lei, astfel:

0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii în vârstă de până la doi ani (sau trei ani, în cazul copiilor cu handicap). Aceasta se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie prevăzute de legislaţia în vigoare;
0,168 ISR (84 de lei) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între doi şi 18 ani şi pentru liceenii de peste 18 ani;
0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între trei şi 18 ani.

Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii stipulează că aceasta se plăteşte „unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare”.

De asemenea, actul normativ prevede ca aceasta alocaţie să se poată plăti „şi tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii”.

De la 14 ani, copiii pot primi direct alocația de la stat

Copiii pot primi direct alocaţia de stat, dar doar dacă au împlinit vârsta de 14 ani şi dacă reprezentantul legal îşi dă acordul. Totodată, tinerii care au vârsta de peste 18 ani şi care au dreptul la această alocaţie o pot primi în baza unei cereri.

Dreptul la acordarea alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în baza unei cereri şi a actelor din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestuia.

Sursa: RTV

Lasă un răspuns

Top